Zapraszamy na prelekcję nt. ginących zawodów Pogórza